BMETE94AM18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Geometria
A tárgy angol címe: 
Geometry
A tárgy rövid címe: 
Geometria
4
0
0
v
Kredit: 
6
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE94AM17
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
BevGeom
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
3-dimenziós euklideszi és vektorgeometria, síkgeometria.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSC) képzés kötelező alaptárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Axiomatikus tárgyalás, bevezetés az abszolút geometriákba, alapvető hiperbolikus, gömbi és projektív geometria. n -dimenziós euklideszi geometria, konvex poliéderek, szabályos testek osztályozása. Másodrendű felületek és görbék n-dimenziós tárgyalása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Beadandó feladatok, előadásokon való részvétel
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
a TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
G. Horváth Ákos: Csodálatos Geometria , Typotex 2013
G. Horváth Ákos-Szirmai Jenő: Nem-euklideszi geometriák modelljei, Typotex 2004.
M. Berger, Geometry I-II, Springer 1994.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
38
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
46
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
G. Horváth Ákos
Beosztás: 
tszv. egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: