BMETE94AM23

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Geometriai adatfeldolgozás
A tárgy angol címe: 
Geometric data processing
A tárgy rövid címe: 
GeometriaiAdatfeldolgozás
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE94AM19
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
DiffGeo1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM42
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Béla Szilvia
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Térgeometria, görbék és felületek konstruktív és klasszikus differenciálgeometriája, alapvető programozási ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés Adattudományi sávjának köt. választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

3-dimenziós adatrendszerek matematikai leírása: Poliédereket leíró diszkrét adatrendszerek, felületi adatrendszerek (boundary r epresentation), élre, ill. lapra irányuló struktúrák, two-manifold felületek. Testmodellek leírása CSG-fával (primitívekből vagy octree térfelosztással), ezeken Boole-
műveletek kiszámítása és a dinamikus modellek reprezentálása. Felületek leírására szolgáló analitikus adatrandszerek, algebrai felületek, analitikus CSG-model. Spline-technika: sima görbeívek leírása harmadfokú polinom-függvényekkel, az Hermite és a Bézier görbeív tulajdonságai, paraméter-transzformáció hatása, görbeívek illesztése, felületfoltok leírása és illesztése, B-splineok bevezetése. Subdivision, level-set módszerek.
Offset és blending felületek leírása.
Megjelenítés: Affin leképezések leírása homogén koordinátákkal. Párhuzamos vetítés és a vetületek kiszámítása. Ferde és ortogonális axonometria. Centrális leképezés és mátrixa homogén koordinátákkal, sztereotechnika. Képernyő kezelése. Grafikus alapszofverek.
Láthatósági algoritmusok: modellre irányuló (model-space) hidden-line, painting, scan-line algoritmus, képernyőre irányuló (image-space) z-buffer, ray-tracing algoritmus, CSG-fával reprezentált modellek megjelenítése. A megvilágítás fizikai modellje (rendering), árnyékolás, színelméleti alapok, textúra, mozgás és kamerázás.
Nem strukturált adatok kezelése (adatfelhők): Háromszögelési módszerek, háromszöghálók generálása. Interpolációs feladatok. Konvex burok szerkesztése, tartalmazási és ütközési problémák. Távolsági és szomszédsági problémák.
Mérési adatok feldolgozása, attribútumok szerinti keresés, rendezés és megjelenítés.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 zárthelyi dolgozat (70%),3 beadandó házi feladat (3*10%).
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval megbeszélt formában
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szirmay-Kalos László: Számítógépes grafika, ComputerBooks, 1999.
Foley, van Dam, Feiner, Hughes: Computer Graphics principles and practice, Addison-Wesley, 1990.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
8
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Nagyné Dr. Szilvási Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
Név: 
Dr. Béla Szilvia
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
Név: 
Dr. Prok István
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: