BMETE94AM24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Geometria 1
A tárgy angol címe: 
Geometry 1
A tárgy rövid címe: 
Geometria1
2
2
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szirmai Jenő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.06.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.07.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolában oktatott matematika törzsanyag.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Koordinátageometria, vektorok 3-dimenzióban. Szférikus geometria. Egybevágósági transzformációk. Szabályos és féligszabályos alakzatok síkban és térben, származtatásuk, Euler tétele. Görbék leírása, paraméterezés, ívhossz, görbület és torzió, Frenet-formulák, nevezetes görbék.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele két 90 perces zh egyenként legalább 40%-os teljesítése.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Egyéni egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Reiman István: A geometria és határterületei (Gondolat Kiadó),
G.Horváth Ákos: Csodálatos geometria, Typotex, Budapest, 2013.
Hajós György: Bevezetés a geometriába (4219)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
26
Felkészülés zárthelyire: 
32
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szirmai Jenő
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos