BMETE94AX01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Ábrázoló geometria 1
A tárgy angol címe: 
Descriptive Geometry 1
A tárgy rövid címe: 
ÁbrGeom1
1
1
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Prok István
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.08.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.11.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematika törzsanyag
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy Építőmérnök hallgatók számára
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Térgeometriai alapfogalmak. Térelemek kölcsönös helyzete, párhuzamossága, mérőlegessége, hajlásszögük távolságuk. Tér geometriai szerkesztések.
2. A merőleges vetítés tulajdonságai. A kétképsíkos (Monge-féle) ábrázolás elve, térelemk ábrázolása, speciális helyzetű egyenesek és síkok.
3. Egyenes és sík metszéspontja, transzverzális szerkesztési alapfeladatok. Két sík metszésvonala, síkidomok áthatása.
4. Áttérés új képsíkrendszerre (képsík-transzformáció). Egyenes transzformálása, adott irányú nézet előállítása, normál-transzverzális. Sík transzformálása, szerkesztési feladatok megoldása adott síkban.
5. Poliéderfelület és egyenes közös pontjai, poliéder síkmetszete.
6. Poliéderek áthatása.
7. Méretes alapszerkesztések, merőleges affinitás, térelemek távoloságának és hajlásszögének szerkesztése.
8. Méretes testábrázolás.
9. Körábrázolás, ellipszissel kapcsolatos affin szerkesztések.
10. A kótás (mérőszámos) ábrázolás elve, térelemek ábrázolása, illeszkedési és metszési feladatok, transzverzális szerkesztés .
11. Mértes alapszerkesztések, térelemek távoságának és hajlásszögének megszerkesztése, normál-transzverzális szerkesztése.
12. Topografikus felületek, és azok konstruktív kezelése.
13. Az axonometrikus ábrázolás elve, általános axonometria. Ortogonális axonometria, vetületeivel adott síklapú testek axonom etrikus képe.
14. Koordinátasíkban fekvő kör ábrázolása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
4 Hf és 1 Zh (15. hét) elégséges szintű teljesítése. A jegy 50-50%-ban a Hf-ok átlagából és a Zh eredményéből adódik.
Pótlási lehetőségek: 
A Zh pótlása a vizsgaidőszak első két hetében 1-1 alkalommal megkísérelhető, a Hf-ok is a 2. hét végéig pótolhatók.
Konzultációs lehetőségek: 
A Zh és a pót Zh-k előtt
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár – építőmérnök hallgatók számára (410662)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Prok István
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tsz
A tanszékvezető neve: 
Dr. Molnár Emil
A tantárgy adatlapja PDF-ben: