BMETE94AX09

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika Plus2
A tárgy angol címe: 
Mathematics Plus2
A tárgy rövid címe: 
Matematika Plus2
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A2
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika Plus1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Nagyné dr. Szilvási Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.09.27.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.11.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Vektoralgebra, valós függvények differenciál- és integrálszámítása, többváltozós függvények
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
az Építőmérnöki Kar emelt szintű BSc képzésének válsztható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Térgörbék jellemzői, ívhossza.
Felületek leírása vektorfüggvénnyel, felületi görbék. Felületek görbületi mennyiségei, Dupin- féle indikatrix. Geodetikus görbék.
1. zárthelyi
Felületi integrálok, Jacobi-determináns és alkalmazásaik. Skalármező gradiensvektora.
Vektormező görbementi integrálja. Vektormező deriválttenzora.
Rotáció, divergencia fogalma és műszaki alkalmazásai.
Gauss-Osztrogradszkij-tétel, Stokes-tétel. Gradienstétel és műszaki példái.
2. zárthelyi

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 db. zárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
--
Pótlási lehetőségek: 
a pótlási héten
Konzultációs lehetőségek: 
szükség szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szőkefalvi-Nagy Gy., Gehér L., Nagy P.: Differenciál geometria, Műszaki Könyvkiadó 1979
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
18
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Nagyné dr. Szilvási Márta
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
Név: 
Dr. Nagy Béla
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analizis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Molnár Emil
A tantárgy adatlapja PDF-ben: