BMETE94AX11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Görbék, felületek és transzformációk geometriája mérnököknek
A tárgy angol címe: 
Geometry of Curves, Surfaces and Transzformations for Eng.
A tárgy rövid címe: 
GörbékFelületek
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A2a
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX03
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Matematika A2b
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szilágyi Brigitta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.11.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.12.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra és többváltozós analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy mérnök BSc hallgatók részére
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Görbék differenciálgeometriája: speciális görbék (kör, ellipszis, csavarvonal, ruletták), paraméterezés, görbület, evolúta, és evolvens, torzió, kísérő triéder, Frenet-formulák.
2. Felületek differenciálgeometriája: felületek analitikus megadási módjai, speciális felületek (pl. vonalfelületek, és forgásfelületek) paraméterezése, felületi görbék, érintősík, felületek áthatási görbéjének érintője, görbületi viszonyok, alapformák, Gauss-féle fömennyiségek, Meusnier tétele, Dupin-féle indikátrix, főirányok, főmetszetek, szorzat- és összeggörbület, Euler tétele.
3. Transzformációk: fixponttal rendelkező egybevágóságok általános megadása, homogén koordináták, affin és projektív transzformációk.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó fogadóóráin
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518)
Reiman István, Szilvási Márta: Geometriai feladatok (41007)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szilágyi Brigitta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: