BMETE94MM06

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Geometria szeminárium
A tárgy angol címe: 
Geometry Seminar
0
2
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szilágyi Brigitta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.09.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.10.06.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Analízis, lineáris algebra, geometria, differenciálgeometria
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Matematikus és Alkalmazott matematikus MSc szakok szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A matematikus tantervben szerepelnek feladatmegoldó szemináriumok, önálló kutatási feladatok, modellalkotás szeminárium, de még soha nem indítottak elméleti matematika szemináriumot. Ezt a hiányt kisérli meg pótolni a tárgy. Kötöttségek nélkül célja: egy elméleti matemaikus
munkásságának feldolgozása, bemutatása, egy-egy érdekes eredmény rövid tárgyalása, a hallgatók saját kutatásainak ismertetése, esetleg rámutatni távolinak tűnő ágazatok közelségére. Lehetőség van egy a kurzus elején kiválasztott könyv, írás feldolgozására. Olyan munkák kerülnek terítékre, melyek képesek mély gondolatokat ébreszteni, íróikról hamar kiderül, hogy művelt emberek, és nem utolsó sorban a tudományos
igényességet hangsúlyozzák. Lehetőség van vendég előadók meghívására.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Egy 90 perces előadás tartása az előre megbeszélt témában.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Hetente egy alkalommal két óra
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Az órákon kiadott anyagok.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
16
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szilágyi Brigitta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: