BMETE94MM08

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reprezentációelmélet és geometriai kvantálás
A tárgy angol címe: 
Representation Theory and Geometric Quantization
A tárgy rövid címe: 
ReprElmGeomKvant
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE94MM07
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KompaktLieCsop
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Etesi Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.03.08.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.03.29.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A reprezentációelmélet és a Lie-csoportok elméletének alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Matematikus és Fizikus MSc szakok szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Komplex sokaságok, holomorf vektornyalábok. Kévék, kévék kohomológiája. A szimplektikus sokaságok elméletének alapjai, Hamilt oni mechanika. Elemi klasszikus mechanikai rendszerek.
A geometriai kvantálás módszere. Lie-csoportok indukált reprezentációi. Kompakt Lie-csoportok véges dimenziós irreducibilis komplex reprezentációi, mint elemi klasszikus mechanikai rendszerek geometriai kvantálása. A klasszikus elmélettel való ekvivalencia, példák.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
V. I. Arnold: A klasszikus mechanika matematikai módszerei, Műszaki, 1985.
M. M. J. Woodhouse: Geometric Quantization, Oxford Univ. Press, 1980.
V. Guillemin, S. Sternberg: Symplectic Techniques in Physics, Cambridge Univ. Press, 1984.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Etesi Gábor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
Név: 
Dr. Szabó Szilárd
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: