BMETE94MM12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Differenciálható csoportok
A tárgy angol címe: 
Differentiable Groups
A tárgy rövid címe: 
DifferenciálhatóCsoportok
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szabó Szilárd
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.05.26.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.06.01.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Analitikus függvénytan, elemi általános topológia, csoportelmélet, analitikus térgeometria
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Lineáris transzformációk 1-paraméteres részcsoportjai, a mátrix-exponenciális.
2. A mátrix-exponenciális totális differenciálja és lokális inverz-leképezései, az adjungált-ábrázolás
3. Az Sl(2,R) csoport és geometriája
4. A Campbell--Baker--Hausdorff formula
5. Mátrix-csoportok, az euklideszi tér nevezetes transzformáció-csoportjai
6. Mátrix-csoportok Lie-algebrája
7. Mátrix-csoportok koordinátázása
8. Összefüggőség
9. A Lie-megfeleltetés
10. Mátrix-csoportok közötti homomorfizmusok és fedőleképezések
11. Cartan zárt részcsoportokról szóló tétele
12. A klasszikus mátrix-csoportok: (ferdén-)szimmetrikus és (ferdén-)Hermite féle formák
13. Cartan-involució, klasszikus mátrix-csoportok polár-felbontása
14. Cartan-részcsoportok, Weyl-csoport, gyöktér-felbontás

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Kiselőadás tartása valamely, az előadó által kijelölt témában
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
W. Rossmann: Lie Groups, An Introduction Through Linear Groups, Oxford University Press (2002)
B. Hall: Lie Groups, Lie Algebras and Representations, Springer (2015)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szabó Szilárd
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos