BMETE94MX05

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Számítógépi geometriai modellezés
A tárgy angol címe: 
Computer Aided Geometric Modelling
A tárgy rövid címe: 
SzámítógépiGeom
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Nagyné Dr. Szilvási Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.11.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.11.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Egy- és többváltozós analízis, analitikus geometria, ábrázoló geometria
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Termék- és formatervező MSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Alapvető geometriai algoritmusok. Leképezések, vetítések. Térbeli alakzatok numerikus
leírásának módszerei. Poliéderek adatszerkezetei. Görbék és felületek leírása splinefüggvényekkel. Láthatóság szerinti és valósághű ábrázolási eljárások. Az adatátvitel kérdései.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval történő megegyezés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Foley, van Dam, Feiner, Hughes: Computer Graphics principles and practice, Addison-Wesley, 1990
Nagyné Szilvási Márta: CAD iskola, TypoTeX, Budapest 1991
Kurosa Árpád, Szemők Árpád: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai, Polygon, Szeged, 1999
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Nagyné Dr. Szilvási Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: