BMETE957306

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fourier-analízis és fraktálok
A tárgy angol címe: 
Fourier Analysis and Fractals
A tárgy rövid címe: 
FourierAnalízisÉsFraktálok
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.07.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.08.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Mérétékelmélet, valószínűségszámítás, ismerni kell a Fourier transzformált fogalmát és alapvető tulajdonságait
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus PhD képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1.Legismertebb önhasonló és ön-affin fraktálok2. Hausdorff és Boksz-dimenzió3. Mértékelméleti ismétlés, lefedési tételek4. Energia, Kapacitás, Frostman Lemma5.Halmazok és mértékek merőleges vetületeinek dimenziója, transzverzalitási módszer hatványsorokra 6. Mérték abszolút folytonosságának kapcsolata azzal, hogy Fourier transzformáltja L^2 térbeli 7. Bernoulli konvolúciók8. Salem halmazok és Fourier dimenzió9. Falconernek a távolság-halmazzal kapcsolatos sejtése10.Peres-Sclag általánosított transzverzalitási módszere, mértékek Sobolev dimenziója11. Hocham tétele az egyenesen önhasonló mértékek dimenziójáról12. Shmerkin-Solomyak tétele önhasonló mértékek abszolút folytonosságáról13.Brown mozgás trajektóriájának dimenziója

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az órák látogatása, folyamatos készülés a tananyagból
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
előadó fogadó óráján, BME H épület V. emelet 7-es szoba
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Pertti Mattila, Fourier Analysis and Hausdorff Dimension, Cambridge 2015
Pertti Mattila, Geometry of Sets and Measures in Euclidean Spaces, Cambridge 1995
T. Wolf, Lectures in Harmonic analysis, AMS, revised 2002.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
48
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Simon Károly
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy adatlapja PDF-ben: