BMETE95AX18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Számítógépes szimulációk valószínűségszámításból
A tárgy angol címe: 
Computer Simulations in Probability Theory
A tárgy rövid címe: 
SzgSzimValszám
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA2
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX05
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Analízis2
Kizáró tantárgyak: 
nincs
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Vetier András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.05.04.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.06.12.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A tárgy a Matematika A4, illetve a Valószínűségszámítás c. tárgyak kiegészítéseként választható
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon válaszható tárgy főként a VIK hallgatóinak Célszerű a MatA4 v Valszám tárggyal párh. hallg.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Számítógéppel generált véletlen számok, és azok felhasználása események, egy- és többdimenziós valószínűségi változók szimulációjához. Adott eloszlású pontfelhő előállítása a számegyenesen, illetve a síkon. Relatív gyakoriság összevetése a valószínűséggel. Véletlen pontfelhők
összevetése az elméleti eloszlásokkal. A nagy számok eseményekre, illetve átlagokra vonatkozó erős és gyenge törvényeinek me gjelenítése ábrák segítségével. A valószínűségszámítás sajátos elméleti fogalmainak (direktszorzat, konvolúció, eloszlások, illetve valószínűségi változók konvergenciája, stb) szemléltetése. Optimalizálási problémák elméleti és szimulációs megoldásai. Ízelítő a matematikai statisztika és a diszkrét,
illetve folytonos idejű sztochasztikus folyamatok kérdéseiből.
Az előadások egy számítógép-laboratóriumban lesznek, ahol a hallgatók maguk is azonnal gyakorolhatják az előadó által bemutatott módszereket. Az előadásokon az előadó az Excel program segítségével mutatja be a szimulációs feladatok megoldását. Ennek során a hallgatók elsajátítják az
Excel matematikai használatának fortélyait. A házi feladataikat bármely, a laboratóriumban futtatható programnyelven is elkészíthetik. A számítógép-laboratórium jelenleg 24 hallgató fogadását teszi lehetővé.
A tárgy felvétele elsősorban azoknak a villamosmérnök vagy műszaki informatika szakos hallgatóknak ajánlott, akik ezzel egyid őben tanulják a
Matemetika A4 vagy a Valószínűségszámítás tárgyak valamelyikét.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A hétről hétre kiadott kis feladatok 50 százalékának és a nagy feladatnak a félév végéig való színvonalas teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsgaidőszakban sem aláírást, sem gyakorlati jegyet nem lehet szerezni
Pótlási lehetőségek: 
A kis házi feladatok 25 százaléka maximum 2 hét késéssel még beadható
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktató fogadóóráin, illetve a Matematika Intézet hetenként kétszeri rendszeres konzultációin
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Vetier András: Szemléletes mérték- és valószínűségelmélet, Tankönyvkiadó, 1991
Vetier Andrés: Valószínűségelmélet, Tankönyvkiadó, 1981
Bármely Excel könyv
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
4
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Vetier András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: