BMETE95MM12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Haladó dinamikai rendszerek
A tárgy angol címe: 
Advanced Theory of Dynamical Systems
A tárgy rövid címe: 
HaladóDinRendsz
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szász Domokos
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.11.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.03.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
valószínűségszámítás, sztochasztikus folyamatok, analízis, funkcionálanalízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Mat. MSc képzés köt. vál. diff. szakm. tárgya és Alk. mat. MSc képzés Sztoch. szakirány köt. vál. tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Szubadditiv és multiplicativ ergodtételek. Lyapunov exponensek. Mértéktartó leképezések spektrális tulajdonságai. Shadowing l emma. Markov felbontások és konstrukcióik egyenletesen hiperbolikus rendszerekre. Perron Frobenius operátor és spektruma. Doeblin -Fortet egyenlőtlenség.
Hiperbolikus dinamikai renszerek sztochasztikus tulajdonsaágai. Kolmogorov-Sinai entropia. Ornstein isomofia tétele (bizonyítás nélkül).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
egy zárt helyi dolgozat (ZH)alkalmanként házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
M. Pollicott: Lectures on Ergodic thepry and Pesin Theory on compact manifolds, CUP, 1993,
R. Bowen: Equilibrium states and the ergodic theory of Anosov diffeomorphisms. Springer LNM 470, 1975.
M. Brin-G. Stuck: Introduction to Dynamical Systems. CUP, 2002
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szász Domokos
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: