BMETE95MM17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Biztosításmatematika 2
A tárgy angol címe: 
Insurance Mathematics 2
A tárgy rövid címe: 
BiztosításMat2
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Barabás Béla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.12.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.03.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valószínűségszámítás, Biztosításmatematika 1.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés Pénzügy-matematika szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

a) Biztosítási alaptípusok: Élet, nem élet ág.
Nem élet biztosításon belül vagyon, felelősség, baleset, egészség. b) Egyéni kockázat modellje
– Kárösszeg meghatározása, Normális közelítés
c) Nevezetes kárszám eloszlások (Poisson, negatív binomiális stb.)
d) Nevezetes káreloszlások (Exponenciális, gamma, Pareto, lognormális stb.)
e) Összetett kockázat modellje
– Panjer-rekurzió, Összetett Poisson eloszlások f) Díjkalkulációs elvek
– Klasszikus díjelvek: várhatóérték elve, maximális veszteség elve, kvantilis elv, szórás, ill. szórásnégyzet elve
– Átlagos érték elve
– Elméleti díjelvek: zéró hasznosság elve, svájci díjkalkulációs elv, veszteségfüggvény elv.
g) A díjkalkulációs elvek tulajdonságai (Várható érték túllépése, no-ripoff feltétel, Rendezés megtartás, Homogenitás, additivitás, eltolás invariancia, Iterálhatóság, szubadditivitás)
h) Credibility elmélet, Bühlmann modell, Bühlmann–Straub modell, Tapasztalati díjszámítás
i) Bónusz rendszerek, Kármentességi díjvisszatérítések, engedmények, Bónusz-málusz rendszer

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladat és 2 zárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
hetente
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
George E. Rejda: Principles of Risk Management and Insurance
Arató Miklós: Általános biztosításmatematika. ELTE jegyzet, 2000
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
4
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
7
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
7
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Barabás Béla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: