BMETE95MM30

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Makroökonómia és pénzügy matematikusoknak
A tárgy angol címe: 
Macroeconomics and Finance for Mathmeaticians
A tárgy rövid címe: 
MakroökonómiaÉsPénzügy
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.02.27
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.03.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valós analízis, lineáris algebra, statisztika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Matematikus MSc és Alkalmazott matematikus MSc képzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Introduction to economic statistics. National accounts, GDP, GNI, LFS, CPI, monetary aggregates, stock vs. flow indicators.
2. Introduction to finance and financial market: Fundamentals, DCF method, NPV, interest rates, loans, deposits, bonds.
3. Basics of fixed income securities. Interest rates, compounding, term structure, pricing of bonds.
4. Basics of interest rate risk management. Duration, convexity, risk management concepts.
5. Interest rate models in continuous time: interest rates as stochastic processes, modelling the term struc-ture.
6. Introduction to economic modelling.
7. Economic growth theory.
8. Business cycles and monetary policy.
9. Portfolio theory and risk metrics for capital markets.
10. Introduction to credit risk modelling.
11. Risk management and capital requirements in banking.
12. Empirical remarks on course topics and revision.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
rendszeres házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatos
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Wickens, Mike: Macroeconomic Theory. A Dynamic General Equilibrium Approach. Princetion University Press. 2008. .
Jorion, Philippe: Financial Risk Manager Handbook. Part I and II. Wiley. 2003
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Kaszab Lóránt, PhD
Beosztás: 
kutató
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Magyar Nemzeti Bank
A tanszékvezető neve: 
Dr. Simon Károly