Tanulmányi bizottság 2015. dectember 2-től 2017. szeptember 27-ig

Időszak: 
2015.12.02
Elnök: 
Dr. Prok István egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, MI
Tagok: 
Dr. Babarczy Anna egyetemi docens, KTT
Dr. Czifrus Szabolcs egyetemi docens, intézetigazgató, NTI
Dr. Varga Imre egyetemi docens, gazdasági dékánhelyettes, FI
Kovács Szilvia, Matematika BSc
Kis Enikő, Fizika BSc
Józsa Márton, Matematikus MSc
Rákos Olivér, Fizika BSc
Állandó meghívottak: 
Dr. Orlovits Zsanett egyetemi adjunktus, oktatási igazgatóhelyettes, MI