Belső sugárterhelés meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
PhD típus: 
Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Év: 
2017/2018
Témavezető: 
Név: 
Pázmándi Tamás
Email cím: 
pazmandi.tamas@energia.mta.hu
Intézet: 
Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Tudományos fokozat: 
PhD
Konzulens: 
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Email cím: 
zagyvai@reak.bme.hu
Intézet: 
BME NTI
Beosztás: 
egyetemi docens
Tudományos fokozat: 
kandidátus
Leírás: 

Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont (korábban MTA KFKI AEKI) több évtizede foglakozik a belső sugárterhelés meghatározására szolgáló módszerek fejlesztésével. Az emberi szervezetbe került radioaktív izotópok okozta belső sugárterhelés megbízható kimutatása döntő jelentőségű mind a lakosság tagjai számára egy esetleges baleseti kibocsátást követően, mind a munkájuk során nyitott radioaktív forrásokkal kapcsolatba kerülők (orvosi és ipari izotóplaboratóriumok, kutatóintézetek, nukleáris létesítmények dolgozói) számára.

A műszerekkel közvetlenül mérhető külső sugárterheléssel szemben a belső terhelés meghatározása két fázisban történhet. Először közvetlen (pl. egésztest vagy testrész aktivitásának meghatározása) vagy közvetett (pl. fizikai, biológiai minták radioaktív anyagtartalmának mérése) módszerek alkalmazásával meg kell határozni a szervezetben lévő, illetőleg oda bejutó aktivitást és annak eloszlását, majd ennek ismeretében – a felvételre vonatkozó további feltételezésekkel – történhet a sugárterhelés meghatározása.

A doktori munka során a jelölt megismeri a belső terhelés meghatározása érdekében alkalmazott mérési és számítási módszereket. A munka során

  • meg kell ismerkednie a belső sugárterhelés meghatározására a világban elterjedten alkalmazott „state-of-the-art” modellek és mérési módszerek jellemzőivel;
  • elemeznie kell, hogy ezek alkalmazása a rendelkezésre álló méréstechnikai eszközök és módszerek figyelembevételével milyen előnyökkel és hátrányokkal jár;
  • ki kell dolgozni a laboratóriumban rendelkezésre álló mérőrendszerek és mérési elrendezések numerikus modelljét Monte Carlo számításokhoz;
  • javaslatokat kell megfogalmaznia a méréstechnika, az alkalmazott eszközök és módszerek továbbfejlesztésére, különös tekintettel az „akut” és a „krónikus” felvételi sémákhoz rendelhető dózisok számítása közötti eltérésekre;
  • aktívan részt kell vennie a továbbfejlesztésre vonatkozó javaslatok megvalósításában.

A munka célja a belső sugárterhelésből származó dózisok becslésére szolgáló módszerek pontosságának és megbízhatóságának növelése. Az elért eredményeket hazai és nemzetközi összemérésekkel kell igazolni.

A munka az MTA Energiatudományi Kutatóközpont szakmai támogatásával zajlik.

Elvárások: 

Önálló gondolkodásra képes, új ötletekkel rendelkezik, a sugárvédelem területén az átlagost meghaladó ismeretei vannak. Rendelkezik az angol nyelvű irodalom feldolgozásához és az eredmények ismertetéséhez szükséges nyelvismerettel. Előnyt jelent a biológiai és orvosi irányú érdeklődés, valamint a Monte Carlo modellezés területén szerzett tapasztalat.

Munkahely neve: 
Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont
Munkahely címe: 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.