Mágneses és kémiai korrelációk itineráns mágnesekben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
PhD típus: 
Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Év: 
2017/2018
Témavezető: 
Név: 
Szunyogh László
Email cím: 
szunyogh@phy.bme.hu
Intézet: 
Fizikai Intézet
Beosztás: 
tanszékvezető, egyetemi tanár
Tudományos fokozat: 
MTA doktora
Leírás: 

Az atomi szintű mechanizmusok mélyreható megértése jelentősen járulhat hozzá a nagysűrűségű mágneses adattárolás és mágneses szenzorok technológiájának gyors fejlődéséhez, valamint a mágneses nanorészecskék orvosi alkalmazásaihoz. A rövidtávú rendeződés által indukált mágneses korrelációk alapvető szerepet játszanak a lokális mágneses momentumok képződésében paramágneses nikkelben és a kölönböző kémiai elemek rövidtávú rendeződése ugyancsak nagymértékben befolyásolja a mágneses kölcsönhatásokat mágneses ötvözetekben. A kvantummechanika alapelveire épülő elméleti módszerek kiemelt jelentőségűek ezen jelenségek vizsgálatában. A javasolt doktori munkában a Korringa-Kohn-Rostoker formalizmus beágyazott klaszter Green-függvényes technikáját alkalmazzuk a lokális mágneses momentumok képződésének és azok kölcsönhatásainak vizsgálatára mágnesesen vagy kémialiag rendezetlen hordozó anyagba ágyazott kisméretű klaszterekben.  A rendezetlen hordozó anyag leírásához a koherens potenciál közelítést és a rendezetlen lokális momentumok módszerének relativisztikus változatát  használjuk, melyek részei a tanszéken kifejlesztett programcsomagnak. Fő célunk a nikkel és a vas-kobalt ötvözetek, valamint különböző Heusler-ötvözetek mágnességének tanulmányozása. A tömbi állapot mellett, vizsgálatainkat kiterjesztjük felületekre és multiréteg rendszerekre, ahol a rövidtávú rendeződés által indukált korrelációk felerősődését várjuk a redukált dimenzió következtében. 

Elvárások: 

alapos ismeretek relativisztikus kvantummechanikában és elméleti szilárdtest fizikában, valamint erős motiváltság a számítógépes kutatások iránt

Munkahely neve: 
BME Elméleti Fizika Tanszék
Munkahely címe: 
1111 Budapest, Budafoki út. 8.