Az egy- és kétdimenziós SP3-egyenletek numerikus megoldására szolgáló program fejlesztése

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Típus: 
BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
BSc szakdolgozat téma - fizikus
Félév: 
2017/18/1.
Témavezető: 
Név: 
Babcsány Boglárka
Email cím: 
boglarka.babcsany@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Nukleáris Technikai Intézet
Beosztás: 
tudományos segédmunkatárs
Hallgató: 
Név: 
Holl Viktor
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
Elvárások: 

angol nyelvtudás, önálló munkavégzés, programozási ismeretek, magasabb matematikai ismeretek

Leírás: 

Napjainkban az iparban alkalmazott determinisztikus reaktorfizikai számítási rendszerek többsége a diffúziós transzportközelítésen alapszik. A diffúziós kódok – lévén alacsonyrendű transzportközelítésre épülnek – szabályzókazetták, valamint zónahatárok környezetében kevésbé pontos eredményeket szolgáltatnak. A számítógépes erőforrások fokozatos növekedésével párhuzamosan az irreguláris anyagi konfigurációk pontosabb számítása iránti igény a nukleáris ipart egyre inkább érdekeltté teszi magasabb rendű transzportközelítések alkalmazására. A magasabb rendű transzportközelítések alkalmazásának egy prominens fejlesztési iránya az SP3-egyenletek alkalmazása. Az SP3-egyenletek a szögfüggő fluxus és a szórási magfüggvény gömbfüggvények szerinti kifejtésén alapulnak, mely kifejtést a nevezett módszer harmad rendig vesz figyelembe.

A hallgató feladata egy olyan számítási rendszer fejlesztése, mely alkalmas az egy- és kétdimenziós SP3-egyenletek numerikus megoldására tetszőleges energiacsoport feltételezésével. A hallgatónak ehhez át kell tekintenie az SPN-módszer alkalmazására vonatkozó szakirodalmat, el kell sajátítania egy a közelítésben alkalmazott magasabb rendű szórási mátrixok számítására képes reaktorfizikai kód működését, majd egy a hallgató által választott numerikus eljárás segítségével programot kell fejlesztenie az SP3-egyenletek megoldására.

A hallgató feladata továbbá egyszerű fizikai problémáknak a fejlesztett programmal történő megoldása, és a kapott eredménynek az analitikus megoldással vagy más – már széles körben elterjedt (célszerűen a hatáskeresztmetszetek számítására alkalmazott) – reaktorfizikai kóddal számolt eredményekkel történő összehasonlítása.