Ultrarövid lézerimpulzusok által dielektrikumokban indukálható áram vizsgálata

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Típus: 
BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Félév: 
2017/18/2.
Témavezető: 
Név: 
dr. Dombi Péter
Email cím: 
dombi.peter@wigner.mta.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Konzulens: 
Név: 
dr. Maák Pál
Email cím: 
maak@ei.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Beosztás: 
egyetemi tanár
Elvárások: 

Kísérleti affinitás, lézerfizikai ismeretek, legalább középfokú angol nyelvtudás

Leírás: 

Nemrég fedezték fel, hogy ultrarövid, kevés optikai ciklusból álló lézerimpulzusok dielektrikum közegekben reverzibilis módon áramot tudnak indukálni, melynek irányát ráadásul az optikai hullámformával (a vivő-burkoló fázissal) kontrollálni lehet. A vizsgálandó alapjelenséggel kapcsolatban több olyan felfedezés is született, melyek nagy nemzetközi visszhangot váltottak ki, és amelyek a téma további vizsgálatát is indokolttá teszik [1,2], hiszen olyan alkalmazások továbbfejlesztésében lehet ennek a jelenségnek szerepe, mint például ultragyors optikai kapcsolók és egyéb integrált optikai eszközök építése. Optikai úton vezérelhető áramot eddig csak nagy térerősségek mellett, erősített femtoszekundumos lézerek segítségével tudtak kelteni [1,2]. A diplomamunkás feladata, hogy az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban egy vivő-burkoló fázisstabilizált oszcillátor segítségével vizsgálja a különböző dielektrikum és félvezető, megfelelően strukturált mintákon optikai úton kelthető áramokat, vegyen részt a minták tervezésében, karakterizálásában, végezze el a kísérleteket valamint értékelje ki azok eredményeit.