Bioszenzorikai vékonyrétegek nagyérzékenységű optikai vizsgálata

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Típus: 
MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Félév: 
2017/18/2.
Témavezető: 
Név: 
Dr. Petrik Péter
Email cím: 
petrik.peter@energia.mta.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
MTA EK MFA, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet
Beosztás: 
MTA EK Fotonika Laboratórium vezetője
Konzulens: 
Név: 
Dr. Beleznai Szabolcs
Email cím: 
beleznai@eik.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Elvárások: 

Analitikus gondolkodásra és önálló problémamegoldásra való készség, angol nyelv. Programnyelvek ismerete előny (ATLAB, C, Pascal).

Leírás: 

A nanoszerkezeteket tartalmazó rétegek alkalmazási területei rohamosan bővülnek az utóbbi években, többek között a szenzorika, a napelemtechnológia és a fotonika területén. A munka célja bioszenzorikai célra alkalmas vékonyrétegek készítése, valamint a készített rétegek optikai vizsgálata. Roncsolásmentes módszer lévén a rétegépülést folyamatosan nyomon tudjuk követni folyadékcellában, és a rétegépülés folyamatát, valamint a réteg szerkezetét kinetikai és optikai modellekkel írjuk le. A méréseket Woollam M2000DI spektroszkópiai ellipszométerrel végezzük az EK MFA Fotonika laboratóriumában (http://www.ellipsometry.hu). A vizsgálat kiterjed különleges fehérjékre, ezek szubsztráthoz való kötődésének vizsgálatára, valamint specifikus fehérjék receptorokhoz való kötésének vizsgálatára. A jelölt feladata (1) a fehérje és nanorészecske rétegek elkészítése, (2) mérések végzése különleges folyadékcellákkal és elrendezésekben a rétegépülés közben és után (in situ és ex situ vizsgálatok), valamint (3) a mérések elemzése, optikai és kinetikai modellek alkotása a folyamatok nyomon követésére.+