Monte Carlo szimuláció alkalmazása a belső sugárterhelés meghatározásában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Típus: 
MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Félév: 
2017/18/2.
Témavezető: 
Név: 
Pázmándi Tamás
Email cím: 
pazmandi.tamas@energia.mta.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Beosztás: 
laboratórium-vezető
Konzulens: 
Név: 
Zagyvai Péter
Email cím: 
zagyvai@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
Nukleáris Technika Tanszék
Beosztás: 
docens
Elvárások: 

A sugárvédelmi alapfogalmak ismerete

Leírás: 

Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont sugárvédelmi csoportja évtizedek óta foglalkozik a belső sugárterhelés meghatározására alkalmas mérések és számítások fejlesztésével. A belső sugárterhelés meghatározása két lépésben történik, először a szervezetben lévő, illetőleg oda bejutott gammasugárzó radioaktív anyagok minőségét, mennyiségét és annak eloszlását kell meghatározni, majd ennek ismeretében a felvételre vonatkozó további feltételezések figyelembevételével lehetséges a személyt érő lekötött dózis becslése.

A mérőrendszerek kalibrálására fizikai fantomok jól alkalmazhatók olyan esetekben, amikor a mérendő személy méretei és a testen belüli izotópeloszlás nem befolyásolja lényegesen a detektor(ok) válaszjeleit. Nem ez a helyzet azonban a kis foton energia tartományban, amikor is a fizikai fantomokkal történő kalibrálás nem képes visszaadni kellő pontossággal a tényleges viszonyokat, amelyeket a testen belüli forráseloszlásnak a biokinetika következtében történő időbeni változása is befolyásol. Ilyen esetben a hatásfok kalibráció kellő pontossággal csak számítógépes szimuláció segítségével végezhető el, ha a belső terjedés útvonalai a program bemeneteként megadhatók. A szervezetbe bejutó radioizotópok gyakori és a lenyeléssel összevetve általában nagyobb dóziskövetkezménnyel járó, tehát kritikus útvonala a belégzés, ilyen esetekben különösen fontos a tüdőn belüli izotópeloszlás ismerete. A téma művelésével a sok éve folyó tüdőmodell számítások konkrét gyakorlati alkalmazásra kerülnek és összekapcsolódnak az egésztestszámláló újrakalibrálásának tervezett és elkerülhetetlen feladatával.

Feladatok

  • A fenti témához kapcsolódó Monte Carlo szimulációs és a forrástest voxelizációs eljárással foglalkozó szakirodalmi anyagok és külföldi tapasztalatok megismerése.
  • Detektor hatásfok számításának validálása kezdetben egyszerű, majd bonyolultabb geometriai elrendezésre és különböző gamma energiára.
  • A mellkas fantom (esetleg orvosi célból vizsgált személy) tüdejének modellezése figyelembe véve a sztochasztikus tüdőmodellel számolt tényleges izotópeloszlást.
  • Adott mérési elrendezésre ki kell számolni a mérési hatásfok változását a tüdőben leülepedett részecskék mérete által meghatározott aktivitás eloszlás függvényében, különböző foton energiákra.
  • A detektor-személy mérési geometria optimálása.