Tanulmányi bizottság 2018. október 3-tól 2019 október 16-ig

Időszak: 
2018.10.03 - 2019.10.16
Elnök: 
Dr. Prok István egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, MI
Tagok: 
Dr. Babarczy Anna egyetemi docens, KTT
Dr. Czifrus Szabolcs egyetemi docens, intézetigazgató, NTI
Dr. Takács Gábor egyetemi tanár, FI
HK által delegált 4 fő
Állandó meghívottak: 
Dr. Nagy Katalin egyetemi docenss, oktatási igazgatóhelyettes, MI