BMETE80SA00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mag- és reaktorfizikai alapismeretek
A tárgy angol címe: 
Basics of Nuclear and Reactor Physics
A tárgy rövid címe: 
MagÉsReaktorfizika
16
0
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kis Dániel Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.09.09.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.21.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
  • Az alapállapotú atommag legfontosabb tulajdonságai: magsugár, magsűrűség, tömeg, kötési energia. 
  • A kötési energia értelmezése a cseppmodellen keresztül, az atommag stabilitásának vizsgálata, ez alapján a radioaktív bomlások jellemezése (felezési idő, aktivitás, bomlástörvény). 
  • Bomlási sorok jellegzetességei, természetes bomlási sorok jellemzése. A magreakciók általános tulajdonságainak ismertetése, reakciómechanizmusok bemutatása, a neutron által kiváltott magreakciók jellemzése, hatáskeresztmetszetek és a reakciósebesség bevezetése. 
  • A maghasadás cseppmodellel történő leírása, jellegzetességeinek ismertetése. 
  • A maghasadáson alapuló láncreakció alapvető leírása, a neutronháztartás bemutatása. 
  • Az effektív sokszorozási tényező bevezetése és a kritikusság definiálása. 
  • A négyfaktor és hatfaktor formula felépítése, kritikus tömeg értelmezése. 
  • A láncreakció időfüggésének jellegzetességei, a szabályozhatóság kérdése, reaktivitás. 
  • Heterogén reaktorok tulajdonságai és a reaktivitástényezők. 
  • A kiégés alapjai.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tárgyból aláírás szerezhető az előadások 70%-án való jelenlét esetén.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga.
Pótlási lehetőségek: 
Az eredménytelen vizsga két alakalommal megismételhető.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetett időpontokban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
16
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
98
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
54
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kis Dániel Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs