BMETE80SA06

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleárisbaleset-elhárítás
A tárgy angol címe: 
Nuclear Emergency Reparedness and Response
A tárgy rövid címe: 
NukleárisbalesetElhárítás
5
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.10.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.21.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A nukleárisbaleset-elhárítás alapjai. Veszélyhelyzeti tervezési kategóriák. On-site és off-site baleset-elhárítás. Lakosságvédelmi intézkedések, beavatkozási szintek. Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER) felépítése. Balesetelhárítási intézkedési tervek, az OBEIT felépítése (Országos Balesetelhárítási intézkedési Terv). A nemzetközi nukleáris eseményskála (INES). Lakossági tájékoztatás veszélyhelyzetben. 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az órák legalább 70%-án, zárthelyi dolgozat írása.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
Az eredménytelen zárthelyi pótzárthelyin megismételhető.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
5
Félévközi felkészülés órákra: 
15
Felkészülés zárthelyire: 
24
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
16
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs