BMETE80SA11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Minőségbiztosítás, dokumentum-kezelés, munkaszervezés
A tárgy angol címe: 
Quality Assurance, Documentation Management, Task Management
A tárgy rövid címe: 
Minőségbiztosítás
10
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.10.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.25.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Atomerőművek minőségbiztosítása. Minőségirányítási rendszerek. Minőségbiztosítás és nukleáris biztonság kapcsolata.

Dokumentum-kezelés atomerőművekben. Engedélyezési dokumentáció kezelése. Műszaki dokumentáció változáskezelése.

Humánerőforrás-kezelés, munkaszervezés.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az órák legalább 70%-án, zárthelyi dolgozat írása.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
Az eredménytelen zárthelyi pótzárthelyin megismételhető.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
10
Félévközi felkészülés órákra: 
8
Felkészülés zárthelyire: 
31
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
11
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Frányó István
Beosztás: 
osztályvezető
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MVM Paksi Atomerőmű
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs