BMETE80SA14

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Hatósági szabályozás rendszere
A tárgy angol címe: 
System of Nuclear Safety Regulation
A tárgy rövid címe: 
HatóságiSzabályozásRendszere
5
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.10.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.25.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az atomenergia biztonságos és békés célú jogi szabályozás felépítését és alapelveit. A nukleáris biztonsági szabályozás részletesebb ismertetésének célja a jogszerű tevékenykedés, növelve a biztonsági kultúra szintjét. Az előadás során a magyar jogszabályi háttér ismertetésére kerül sor az Atomtörvénytől kezdve kormányrendeleteken és miniszteri rendeleteken keresztül az egyes hazai szabványokig. A tananyag kitér a jogszabályok hatályára, céljára és fontosabb előírásaira, valamint az  engedélyesek és az Országos Atomenergia Hivatal feladataira, kötelezettségeire.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az órák legalább 70%-án és zárthelyi dolgozat írása.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
Az eredménytelen zárthelyi pótzárthelyin megismételhető.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
5
Félévközi felkészülés órákra: 
5
Felkészülés zárthelyire: 
18
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
32
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs