BMETE80SA17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőmű üzemlátogatás
A tárgy angol címe: 
Technical Tour to Paks NPP
A tárgy rövid címe: 
AtomerőműÜzemlátogatás
0
0
0
a
Kredit: 
0
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.10.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.25.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy keretében a hallgatók üzemlátogatáson vesznek részt a paksi atomerőműben. Az üzemlátogatás során megtekintik a reaktorcsarnokot (látogatófolyosó), a turbinacsarnokot és lehetőség szerint a Karbantartó Gyakorló Központot.

Az üzemlátogatás kiváló alkalmat nyújt a képzés során tanult ismeretek elmélyítésére, a tanultak gyakorlatban való megismerésére.

Az üzemlátogatáson a részvétel kötelező, az alól kivételes esetben a tárgyfelelős adhat felmentést.  

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tárgyból aláírás szerezhető az üzemlátogatáson való jelenlét (vagy annak hiányában a tárgyfelelős igazolása) esetén.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
0
Ellenőrző adat: 
0
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs