Anomális Hall-effektus vizsgálata MOKE spektroszkópiával nem-kollineáris mágnesekben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Experimental study of the anomalous Hall-effect by MOKE spectroscopy in non-collinear magnets
Típus: 
BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
BSc szakdolgozat téma - fizikus
MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Félév: 
2019/20/2.
Témavezető: 
Név: 
Bordács Sándor
Email cím: 
bordacs.sandor@wigner.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Fizika Tanszék
Beosztás: 
adjunktus
Elvárások: 

Biztos alapok elektrodinamikából és optikából, kísérletező kedv, angol nyelvtudás

Leírás: 

Mágnesesen rendezett rendszerek, a normál Hall-effektus mellett, ú.n. anomális Hall-effektust (AHE) is mutathatnak. Ferromágnesekben az AHE a mágnesezettséggel arányos, azonban nem-kollineáris spin szerkezetek esetén nem-triviális mágneses tér függést mutathat, melynek megértése napjaink szilárdtestfizikai kutatásainak egy érdekes nyitott kérdése. Tiszta rendszerekben az AHE jellemzően a sávszerkezet spin-pálya kölcsönhatás és mágneses rendeződés hatására bekövetkező nem-triviális torzulásai miatt jelenhet meg. Az időtükrözési szimmetria sérülése esetén, a dc Hall-effektushoz hasonlóan, az optikai tartományban is megjelenik egy nem-diagonális komponens a vezetőképesség spektrumban. Az infravörös Hall-effektus mérésével a sávszerkezet finom részletei feltérképezhetővé válnak, így ez a spektroszkópiai információ segíthet az AHE eredetének jobb megértésében.

Az érdeklődő hallgató feladata egy olyan infravörös tartományban működő mágneses-optikai Kerr-effektus (MOKE) érzékeny detektálására alkalmas spektrométer fejlesztése, melynek segítségével nem-kollineáris mágnesek illetve antiferromágnesek alacsony energiás gerjesztéseit tudja vizsgálni. 

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva