Kari Tanács 2020. február 19.

Napirendi pontok: 
1. Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
2. Professor Emeritus cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
3. József Nádor Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
4. Sztoczek József Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
5. Egyetemi docensi álláshelyek létesítése
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
6. A TTK Hallgatói Önkörmányzat SZMSZ-ének módosítása
Előterjesztő: 
Gerner Alexandra, elnök, TTK HK
7. Kari Tudományos Ösztöndíj odaítélése
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
8. Nukleáris technológia menedzsment szakirányú továbbképzési szak indítása
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, igazgató, NTI
9. Egyebek