Doktori disszertáció benyújtása - 4 éves képzés

Az új, 4 éves képzésben részt vevő hallgatók számára.

Disszertáció fedőlap (minta)

A PhD dolgozat beadásakor szükséges nyomtatott beadandók:

 • PhD értekezés - 4 példányban (1 bekötött, kétoldalasra nyomtatott példány és 3 spirálozott, kétoldalasra nyomtatott munkapéldány)
 • Adatlap (fizikus, matematikus, pszichológus)
 • Nyilatkozatok - 4 példányban:
  • vagy a doktori értekezésbe bekötve az A4-es oldalon lévő 4 aláírt nyilatkozat
  • vagy külön egy A4-es lapon beadva az aláírt 4 nyilatkozat
 •  Önéletrajz (egy magyar és egy angol nyelvű)
 •  Egyetemi oklevél fénymásolata (eredeti bemutatása) - 2 példány
 •  Angol, legalább középfokú komplex nyelvvizsga oklevél fénymásolata (eredeti bemutatása) - 2 példány
 •  Második idegen nyelv ismeretének igazolása - 2 példány:
  • a választott idegen nyelvből legalább alapfokú komplex nyelvvizsga oklevél fénymásolata (eredeti bemutatása) vagy a Doktori Iskola Működési Szabályzata által előírt módon való igazolás
 • Tézispontokhoz kapcsolódó tudományos közlemények listája (publikációs lista) - 2 példány
 • Angol nyelvű tézisfüzet - 4 példány
 • Magyar nyelvű tézisfüzet - 4 példány
 • Angol nyelvű összefoglaló (Summary), 1 oldal terjedelemben - 4 példány
 • Magyar nyelvű összefoglaló, 1 oldal terjedelemben - 4 pédány
 • Angol nyelvű kivonat (Abstract), 8-10 soros - 4 példány
 • Házi védés jegyzőkönyve+jelenléti ív és a házi bírálók bírálata (összetűzve) - 4 példány (1 eredeti és 3 fénymásolat)
 • Társszerzői lemondó nyilatkozat (a témavezető és a külföldi társszerzők kivételével) - 2 példány (a témavezető és a külföldi társszerzők kivételével) - FizikaMatematikaPszichológia

(CSAK FIZIKA!) 2 pld. a dolgozathoz kapcsolódó összes publikációból (a bírálóknak kerül kiküldésre, kétoldalasara fénymásolva, cikkenként összetűzve)  

Elektronikus formában (PDF) beadandó:
(Kérjük, hogy a fájlokat a zárójelben lévő minták szerint nevezzék el!)

 • adatlap - (vezeteknev_adatlap.pdf) (fizikus, matematikus, pszichológus)
 • önéletrajz- (vezeteknev_CV.pdf)
 • egyetemi oklevél – (vezeteknev_MSc_oklevel.pdf)
 • angol nyelvvizsgáról oklevél – (vezeteknev_angol_oklevel.pdf)
 • választott nyelvvizsgáról oklevél – (vezeteknev_......._oklevel.pdf)
 • választott idegen nyelvről igazolás – (vezeteknev_nyelvizsga_igazolas.pdf)
 • publikációs lista – (vezeteknev_publikacios_lista.pdf)
 • disszertációhoz kapcsolódó cikkek (vezeteknev_cikkek.pdf) (egy fájlban legyen az összes disszertációhoz kapcsolódó közl
 • PhD értekezés (vezeteknev_disszertacio.pdf vagy vezeteknev_dissertation.pdf)
 • angol nyelvű tézisfüzet (vezeteknev_thesis.pdf)
 • magyar nyelvű tézisfüzet (vezeteknev_tezisfuzet.pdf)
 • 1 oldal terjedelmű angol nyelvű összefoglaló (vezeteknev_summary.pdf)
 • 1 oldal terjedelmű magyar nyelvű összefoglaló (vezeteknev_osszefoglalo.pdf)
 • 8-10 soros angol nyelvű kivonat (vezeteknev_abstract.pdf)
 • házi védés jegyzőkönyv + jelenléti ív+házi bíráló(k) bírálata (vezeteknev_hazi_vedes_jkv.pdf)
 • Nyilatkozatok (vezeteknev_nyilatkozatok.pdf)
 • társszerzői lemondó nyilatkozatok (vezeteknev_tarsszerzoi_lemondo_nyilatkozatok.pdf)

A PhD védés forgatókönyve