Doktori disszertáció benyújtása - 4 éves képzés

Az új, 4 éves képzésben részt vevő hallgatók számára
(letölthető PDF a beadandókról)

Disszertáció fedőlap (minta)

A PhD dolgozat beadásakor szükséges nyomtatott beadandók:

 • PhD értekezés - 3 példányban (1 bekötött, kétoldalasra nyomtatott példány és 2 spirálozott, kétoldalasra nyomtatott munkapéldány)
 • Adatlap (fizikus, matematikus, pszichológus) - 1 példány
 • Nyilatkozatok - 3 példányban:
  • vagy a doktori értekezésbe bekötve az A4-es oldalon lévő 4 aláírt nyilatkozat
  • vagy külön egy A4-es lapon beadva az aláírt 4 nyilatkozat
 •  Önéletrajz (egy magyar és egy angol nyelvű)
 •  Egyetemi oklevél fénymásolata (eredeti bemutatása) - 1 példány
 •  Angol, legalább középfokú komplex nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű bizonyítvány) oklevél fénymásolata (eredeti bemutatása) - 1 példány
 • Tudományos közlemények listája (publikációs lista) - 1 példány
 • Angol nyelvű tézisfüzet - 3 példány
 • Magyar nyelvű tézisfüzet - 3 példány
 • Angol nyelvű összefoglaló (Summary), 1 oldal terjedelemben - 3 példány
 • Magyar nyelvű összefoglaló, 1 oldal terjedelemben - 3 pédány
 • Angol nyelvű kivonat (Abstract), 8-10 soros - 3 példány
 • Házi védés jegyzőkönyve+jelenléti ív és a házi bírálók bírálata (összetűzve) - 3 példány (1 eredeti és 2 fénymásolat)

Amennyiben az adott előterjesztő vagy opponens kéri, csak abban az esetben kell leadni utólagosan a társszerzői lemondó  nyilatkozatokat és/vagy cikkek nyomtatott változatát is. Amikor erre szükség lesz, az ügyintéző jelzi a hallgatónak:

 • Társszerzői lemondó nyilatkozat (a témavezető és a külföldi társszerzők kivételével) - 1 példány (a témavezető és a külföldi társszerzők kivételével) - FizikaMatematikaPszichológia
 • Disszertációhoz kapcsolódó cikkek (lsd. elektronikusan beadandók)

 

Elektronikus formában (PDF) beadandó:
(Kérjük, hogy a fájlokat a zárójelben lévő minták szerint nevezzék el!)

 • adatlap - (vezeteknev_adatlap.pdf) (fizikus, matematikus, pszichológus)
 • önéletrajz- (vezeteknev_CV.pdf)
 • egyetemi oklevél – (vezeteknev_MSc_oklevel.pdf)
 • angol nyelvvizsgáról oklevél – (vezeteknev_angol_oklevel.pdf)
 • publikációs lista – (vezeteknev_publikacios_lista.pdf)
 • PhD értekezés (vezeteknev_disszertacio.pdf vagy vezeteknev_dissertation.pdf)
 • angol nyelvű tézisfüzet (vezeteknev_thesis.pdf)
 • magyar nyelvű tézisfüzet (vezeteknev_tezisfuzet.pdf)
 • 1 oldal terjedelmű angol nyelvű összefoglaló (vezeteknev_summary.pdf)
 • 1 oldal terjedelmű magyar nyelvű összefoglaló (vezeteknev_osszefoglalo.pdf)
 • 8-10 soros angol nyelvű kivonat (vezeteknev_abstract.pdf)
 • házi védés jegyzőkönyv + jelenléti ív+házi bíráló(k) bírálata (vezeteknev_hazi_vedes_jkv.pdf)
 • Nyilatkozatok (vezeteknev_nyilatkozatok.pdf)
 • társszerzői lemondó nyilatkozatok (vezeteknev_tarsszerzoi_lemondo_nyilatkozatok.pdf)
 • disszertációhoz kapcsolódó cikkek (vezeteknev_cikkek.pdf) (egy fájlban legyen az összes disszertációhoz kapcsolódó közlemény

A PhD védés forgatókönyve