Neutronzaj módszerek továbbfejlesztése szimulációs és kísérleti vizsgálatokkal

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Development of neutron noise methods with simulations and experiments
Típus: 
MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Félév: 
2022/23/2.
Témavezető: 
Név: 
Szieberth Máté
Email cím: 
szieberth@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Nukleáris Technikai Intézet
Beosztás: 
egyetemi docens
Hallgató: 
Név: 
Boros Máté
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
Elvárások: 

reaktorfizikai ismeretek, angol nyelvtudás

Leírás: 

Az ún. neutronzaj módszerek a reaktivitás és más reaktorkinetikai paraméterek (prompt lecsengési állandó, effektív későneutron-hányad, stb.) meghatárzására alkalmas mérési módszerek. Alkalmazásuknak korlátot szab a holtidőre való érzékenységük, nagyobb teljesítményen az ún. technológiai zajok megjelenése, valamint a szubkritikus rendszerekben fellépő ún. magasabb módusok, amelyek a mérni kívánt alapmódus hozzájárulásától nem, vagy csak nehezen leválaszthatóak. Az elmúlt években az NTI-ben Pázsit Imre professzorral (Chalmers Műszeki Egyetem, Göteborg) együttműködésben kidolgozásra került egy új méréstechnika, amely az impulzus számlálás helyett a detektor folytonos jelének regisztrálásán és statisztikai, zajdiagnosztikai kiértékelésén alapul. Az elméleti várakozások, a szimulációk és az első kíséleti demonstrációk alapján a módszer kevésbbé érzékeny a holtdőre, így elvileg valamivel magasabb teljesítményszinten is működőképes. Az új módszer alkalmasabbnak tűnik a magasabb módusok hatásának leválasztására is, mivel az azokra jellemző rövid időbeli korrelációkat is jobb hatásfokkal detektálja.

A hallgató feladata az új eljárás további vizsgálataiba való bekapcsolódás:

  • A holtidőre való érzékenységgel kapcsolatos korábbi, idelizált paraméterekkel végzett szimulációkat, valós, az Oktatóreaktorban elvégezhető mérésekre jellemző paraméterekkel meg kell ismételni, hogy megállapítható legyen az a teljesítménytartomány, amelyben a méréseket érdemes elvégezni. Ehhez méréseket kell végezni a rendelkezésre álló hasadási kamrák jelalakjainak vizsgálatára és Monte-Carlo-szimulációkat az Oktatóreaktorra a mérési pozícióban várható beütésszám és eloszlás meghatározására.
  • A magasabb módusok kimutatásával kapcsolatban Monte-Carlo-szimulációkat kell végezni az Oktatóreaktorra és magyar-japán együttműködés keretében a KUCA (Kyoto University Critical Assembly) berendezésre a magasabb módusok által minél nagyobb mértékben begfolyásolt mérési pozíció megtalálása érdekében.
  • Lehetőség szerint részvétel a beszerzés alatt álló nagysebességű, FPGA-alapú adatgyűjtő eszköz használatbavételében, programozásában és az Oktatóreaktoron annak segítségével végzett mérésekben.

 

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva