TTK-s helyezések a 36. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

2023. április 11-13. között a Pannon Egyetem adott otthont a 36. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójának, amelyen a BME TTK több hallgatója és az őszi, helyi fordulóban kvalifikációt szerzett középiskolások is bemutatták pályamunkáikat.

Az eredmények itt érhetők el: https://tehetseggondozas.mk.uni-pannon.hu/fifoma2023/index.php/eredmeny
A diákoknak és a témavezetőknek gratulálunk!

A Természettudományi Kar nyertesei:

► Fizika alszekció

Anyagtudomány tagozat

2. helyezést ért el: SZÁSZ BENCE
dolgozatának címe: Antiferromágneses rendeződés alacsony frekvenciás dinamikájának vizsgálata optikai spektroszkópiával
Témavezetők: Bordács Sándor, Szaller Dávid

Asztrodinamika és relativitáselmélet tagozat

1. helyezést ért el: BOLDIS BERCEL
dolgozatának címe: BTZ fekete lyuk duális összefonódottsági mintázatainak vizsgálata klaszter algebrák segítségével
Témavezető: Lévay Péter Pál

 

Elméleti szilárdtestfizika tagozat

1. helyezést ért el: BERKE MARTIN
dolgozatának címe: Szupravezetők kapuzásának vizsgálata keresztkorrelációval
Témavezető: Csonka Szabolcs

3. helyezést ért el: PENC PATRIK
dolgozatának címe: Fa-tenzorhálózat állapotok alakjának optimalizálása rendezetlen spinrendszerekben
Témavezető: Werner Miklós Antal

Különdíjat kapott: CSÉPÁNYI ISTVÁN
dolgozatának címe: A skálázó Ising térelmélet dinamikai korrelációs függvényeinek vizsgálata zérus és véges hőmérsékleten
Témavezető: Kormos Márton

 

Komplex rendszerek tagozat

Különdíjat kapott: MARKÓ ISTVÁN
dolgozatának címe: A Wikipédia szerkesztői tevékenységének modellezése
Témavezető: Török János

 

Kvantumfizika tagozat

Különdíjat kapott: KIRÁLY CSILLA
dolgozatának címe: Kvencs dinamika a Blume-Capel modellben
Témavezető: Lencsés Máté

 

Kvantumtechnológia tagozat

2. helyezést ért el: MÁRTON ÁRON
dolgozatának címe: Kvantumos hibajavítás a felületi kódban - Koherens hibák és kiolvasási hibák vizsgálata
Témavezető: Asbóth János

Különdíjat kapott: SVASTITS DOMONKOS
dolgozatának címe: Shor-algoritmus zajos kvantumszámítógépeken
Témavezető: Pályi András

 

Nukleáris szimulációk tagozat

1. helyezést ért el: ILLÉS GERGELY
dolgozatának címe: Hibrid végeselem-módszeren alapuló reaktorfizikai kód fejlesztése az SCW-SMR reaktorkoncepció vizsgálatához
Témavezető: Babcsány Boglárka

Különdíjat kapott: JECZKÓ LEVENTE
dolgozatának címe: Rúdejtéses mérések vizsgálata az inverz kinetika módszerével
Témavezető: Ványi András Szabolcs

 

Optika tagozat

1. helyezést ért el: STEINBACH FERENC
dolgozatának címe: Nanoszekundum alatti fluoreszencia élettartamok mérése kék diódalézerrel
Témavezető: Lenk Sándor

2. helyezést ért el: VAVRIK MÁRTON BENDEGÚZ
dolgozatának címe: Schlieren képalkotó diagnosztika fejlesztése fúziós alkalmazásokhoz
Témavezető: Réfy Dániel Imre

Különdíjat kapott: KÓTI DÁVID ATTILA
dolgozatának címe: Telekom hullámhosszon működő
Témavezető: Sarkadi Tamás

 

Orvosi fizika, Biofizika tagozat

1. helyezést ért el: SUDÁR ÁKOS
dolgozatának címe: Statisztikai motivációjú iteratív képrekonstrukciós eljárás alkalmazása proton komputertomográfiában
Témavezető: Barnaföldi Gergely Gábor, Légrády Dávid, Varga-Kőfaragó Mónika

Különdíjat kapott: POSZTÓS NÓRA
dolgozatának címe: CT készülék geometriai kalibrációja távlatpontok meghatározásával
Témavezető: Légrády Dávid

 

Plazmafizika tagozat

2. helyezést ért el: LENGYEL FERENC
dolgozatának címe: Elfutóelektron-nyaláb szimulációja a DEMO fúziós reaktorban
Témavezető: Pokol Gergő, Olasz Soma

 

Térelmélet tagozat

1. helyezést ért el: NAGY BOTOND
dolgozatának címe: Hosszú élettartamú gerjesztések kölcsönható elméletekben
Témavezető: Takács Gábor

2. helyezést ért el: BOLDIS BERCEL
dolgozatának címe: BTZ fekete lyuk duális összefonódottsági mintázatainak vizsgálata klaszter algebrák segítségével
Témavezető: Lévay Péter Pál

Különdíjat kapott: FITOS BENCE
dolgozatának címe: Integrálhatóságsértés vizsgálata önkölcsönható skalármező-elméletekben
Témavezető: Takács Gábor

 

 

► Matematika alszekció

A matematika természettudományos alkalmazásai tagozat

2. helyezést ért el: KISS CSABA
dolgozatának címe:  A világon élő legidősebb ember életkorának modellezése
témavezető: Vető Bálint

 

Analízis és sztochasztika tagozat:

2. helyezést ért el: KOMÁLOVICS ÁBEL
dolgozatának címe: A Bures és a Hellinger távolság egy paraméteres kiterjesztése, és trace karakterizációk
témavezető: Molnár Lajos

 

Doktoranduszok Országos Szövetségének különdíja: Boldis Bercel