BMETE11MF24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Transzport komplex nanoszerkezetekben
A tárgy angol címe: 
Transport in Complex Nanostructures
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AF11
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
AlkSzilfiz
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE11AF09
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
ElmSzilfiz
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF07
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ElmFiz2
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE15AF00
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Kvantummechanika
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE119300
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
UjKisNano
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Csonka Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.12.20.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.04.01.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kvantummechanika, szilárdtestfizika, félvezetőfizika és szupravezetés alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A kutatófizikus szakirányban kötelezően választható tárgy (szilárdtestfizika tárgycsoport)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bevezetés (karakterisztikus úthosszak, ballisztikus, diffúzív transzport)
Spintronika (spin polarizált áram, spin injektálás, GMR, TMR, nemlokális mérés, mágneses félvezetők)
Félvezető nanostruktúrák, (nanopálcák: növesztési technikák, elektromos tulajdonságok; elektron és lyuk gázok) Szupravezető nanostrukturák (Andreev reflexió, mezoszkópikus proximity effektusok, szupravezető Qubitek)
Szén alapú nanoszerkezetek (nanocső, grafén, fullerének elektron szerkezet, elektromos és optikai tulajdonságok, spin fizika gyémántban vakanciákon)
Molekuláris elektronika (kísérleti technikák, transzport egyszerű molekulákon, rezgési spektrumok, mezoszkópikus PIN kód) Hibrid nanostruktúrák (SFS rendszerek, Josephson effektus, Negatív kritikus áram, SQID, S-QDot-S rendszerek ) Topológikus szigetelők (Dirac elektronok, spin fizika pl. HgTe 2DEG-ban)

Ajánlott (de nem kötelező) előismeret az Új kísérletek a nanofizikában című tárgy anyaga (BMETE119300)

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Órai jegyzet
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
48
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Csonka Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Halbritter András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Geresdi Attila, Makk Péter
Beosztás: 
doktor jelölt
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: