BMETE12AF35

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Optika
A tárgy angol címe: 
Optics
A tárgy rövid címe: 
Optika
2
2
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF03
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KísérletiFizika2
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE11AX02
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Fizika 2
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE15AX02
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Fizika A2
Kizáró tantárgyak: 
BMETE12AF01
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Erdei Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematika, fizika, elektrodinamika, hullámtan
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc kötelező, MSc képzés köt. vál. tárgya és szab. vál. tárgy a gépész- és villamosmérnök képzéseken
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Fénymodellek. Fermat-elv, Huygens-elv, Huygens-Fresnel elv. Hullámegyenlet. Fényterjedés abszorbens közegben. Fény reflexiója és transzmissziója sík határfelületen. Totálreflexió, elhaló hullám, Brewster-effektus. Geometriai optika. Eikonál-egyenlet. Paraxiális optika, mátrix optika. Fősíkok fogalma. Két- és többsugaras interferencia, alapvető interferométerek (Michelson, Mach-Zehnder). Optikai rács felbontóképessége. Fabry-Perot interferométer. Skalár diffrakció, Fresnel-Kirchoff integrálformula. Fraunhofer- és Fresnel-közelítés. Négyszög- és körapertúra távoltéri diffrakciója. Szinuszos rács Fraunhofer-diffrakciós képe. Polarizáció. Polarizáció-érzékeny optikai elemek. Kettőstörés. Ordinárius és extraordinárius nyaláb. Fény terjedése anizotróp közegben. Polarizációs prizmák. Fázistoló és polarizációt forgató lemezek. Statisztikus optika. Időbeli és térbeli koherencia. A koherencia-függvény kapcsolata az interferogram láthatóságával és a fényforrás spektrális teljesítménysűrűségével.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 ZH, házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
1 pót ZH
Konzultációs lehetőségek: 
heti 1 ó
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Richter Péter: Bevezetés a Modern Optikába I.
Klein-Furtak: Optics
     
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
6
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Erdei Gábor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál
A tantárgy adatlapja PDF-ben: