BMETE12MF21

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Optoelektronikai eszközök
A tárgy angol címe: 
Optoelectronic Devices
A tárgy rövid címe: 
OptoelEszközök
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Barócsi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
BSc szintű szilárdtestfizikai és optikai alapismeretek.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy a Fizika alapképzési (BSc) szakon, illetve mérnöki BSc szakokon megszerezhető szintű szilárdtestfizika és optika ismeretekre építve a modern optoelektronikai eszközök felépítését és működését mutatja be a következő témakörök tárgyalásával: radiometriai és fotometriai alapok,
külső fotoeffektuson alapuló detektorok, félvezető fotodetektorok, mátrix detektorok, térbeli fénymodulátorok, speciális felé pítésű (elektro-, akuszto-, nemlineáris optikai) eszközök.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások legalább 60%-án,1 zárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
elégséges zárthelyi, mely beszámít a vizsgába, szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
1 pótzárthelyi
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve igény szerint és a ZH előtti héten
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Saleh-Teich: Fundamentals of Photonics (ISBN 0-471-83965-5, John Wiley, 1991)
Blackwell-Thornton: Mastering Optics:An applications guide to optical engineering(ISBN 0-07-707875-06, McGraw-Hill,1996)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Barócsi Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: