BMETE12MF51

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben
A tárgy angol címe: 
Computational Simulation at Atomic Scale in Solids
A tárgy rövid címe: 
AtomiSzintűSzGSzimSzilTestekben
1
0
1
f
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
BMETE12MF44
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Gali Ádám
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Szilárdtestfizika és kvantummechanika alapjainak ismerete.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés Nanotechnológia-anyagtudomány specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Bevezetés a lehetséges alkalmazásokba, Unix alapjai
2. Molekulák és tökéletes kristályok geometriája
3. A szilárdtest különböző modelljei
4. Az atommagok és az elektronok szétválasztása: Born-Oppenheimer közelítés, pszeudopotenciálok, projektorok
5. Tipikus bázisfüggvények és tulajdonságaik: síkhullámok, lokalizált bázistípusok
6. Hartree-Fock elmélet, azon alapuló módszerek
7. Félempirikus számítási módszerek
8. Sűrűségfunkcionál-elmélet: Hohenberg-Kohn, Kohn-Sham tételek, az elmélet (fél)lokális közelítései
9. A DFT-n alapuló szoros-kötés számítási módszer
10. Hibridfunkcionálok
11. Időfüggő sűrűségfunkcionál-elmélet, sokrészecske perturbációs módszerek: bevezetésA felsorolt fejezetekhez hetenként egy óra előadás illetve egy óra labor tartozik, kivéve a 7., 9. és 11. fejezetet, ahol csak módszerleírást adunk. A 11. fejezet tematikája fakultatív, amely a kvantummechanika másodkvantált formalizmus ismeretét illetve kvázi-részecske fogalmának ismeretét előfeltételezi.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A laboron mutatott teljesítmény, illetve a házi feladat elvégzésének minősége illetve szóbeli beszámoló alapján alakul ki az osztályzat.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
     
Pótlási lehetőségek: 
Pótlási héten
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval történő megegyezés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Gali Ádám: Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben: elmélet és gyakorlat I.
     
     
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
34
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Gali Ádám
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál
A tantárgy adatlapja PDF-ben: