BMETE14AX05

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika laboratóriumi gyakorlatok
A tárgy angol címe: 
Physics Laboratory
A tárgy rövid címe: 
FizikaLabor
0
0
3
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE14AX03
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika 1M
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE???
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Mat. stat.
A tantárgy felelős oktatója: 
Wittmann Mária
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.08.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.09.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Differenciálszámítás, komplex számok algebrája. Mechanikai rezgések, áramkörszámítás középiskolai szinten.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Vegyészmérnöki Kar, Vegyész- és Biológusmérnöki Szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Elektromosságtani alapismeretek, egyen- és váltóáramú hálózatszámítás. A metrológia és hibaszámítás alapjai. Munkavédelmi szabályok. Elektromos alapmérés. Demonstrációk.
Önállóan elvégzendő mérések:
1. Soros és potenciometrikus áramkörszabályozás, áram- és feszültségmérő műszerek belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának kiterjesztése.
2. Ellenállásmérés Wheatstone-híddal. Feszültség, elektromotoros erő mérése állandó áramú kompenzátorral.
3. Váltóáramú hálózatok. RLC és RC-tag impedanciájának frekvenciafüggése, rezonancia soros rezgőkörben. Jelalak-vizsgálat oszcilloszkóppal.
4. Félvezetők. Félvezető kapcsolási elemek (tranzisztor, dióda) karakterisztikájának mérése. Zener-dióda stabilizáló hatásának vizsgálata.
5. Hőmérsékletmérés. Ellenálláshőmérő tehetetlensége, termoelem érzékenységének meghatározása.
6. Logikai áramkörök. Logikai algebra, kapuáramkörök. Meghatározott logikai függvények megvalósítása kommerciális IC-kel.
7. Dinamikai rendszerek. Egyszerű kémiai és populációdinamikai problémák differenciálegyenletének felállítása. A stacionárius pontok meghatározása, lineáris stabilitásvizsgálat. A megoldás viselkedésének tanulmányozása a fázissíkon a Phaser program segítségével.
8. Optika. A geometriai optika alkalmazása. Optikai elemek: lencsék, tükrök fókusztávolságának meghatározása, prizma törésmut atójának becslése. A teljes visszaverődés. Fizikai optika: fényelhajlás rácson, He-Ne lézer hullámhosszának meghatározása. Reflexiós rács rácsállandójának mérése. Higanygőzlámpa vonalas spektrumának felvétele.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A 8 laboratóriumi mérés és 2 zh elégséges szintű teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
Az előadó rendelkezése és a TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Hetenként egy alkalommal lehetőség van a tanszéken konzultációra
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hild E. – Wittmann M.: Fizika laboratóriumi gyakorlatok (Műegyetemi Kiadó, 05054)
interneten elérhető tanszéki segédanyagok
Farkas H.– Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó, 60947); Farkas H.– Sobor Z.: Fizikai példatár J6-924
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Wittmann Mária
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kémiai Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Hild Erzsébet
Beosztás: 
nyug. docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kémiai Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Noszticzius Zoltán
A tantárgy adatlapja PDF-ben: