BMETE14AX13

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika 1E – Válogatott fejezetek
A tárgy angol címe: 
Physics 1E– Selected Topics
A tárgy rövid címe: 
Fizika 1E emelt
0
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE14AX04
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika 1 E
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Noszticzius Zoltán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.01.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.06.12.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A mechanika alapfogalmai. Differenciál- és integrálszámítás, közönséges és parciális differenciálegyenletek.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, vegyész- és biológusmérnöki szak fakultatív, emelt szintű tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

• Gömbkondenzátor, hengerkondenzátor tere és kapacitása.
• Az elektrosztatika alaptörvényei felületi töltéseloszlás esetén.
Laplace elemi törvénye és a Biot-Savart-törvény. Egyenes vezetõ terének számítása. Bekapcsolási jelenségek tekerccsel és kondenzátorral.
• Gyorsan változó elektromágneses terek. Rezgõkör, elektromágneses hullámok. A hullámegyenlet levezetése a Maxwell -egyenletekbõl.
• A töltés- és energiamérleg levezetése a Maxwell-egyenletekbõl.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
-
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az oktató rendelkezése és a TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A félév elején egyeztetett időpontokban konzultációs lehetőséget biztosítunk
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Noszticzius Z. – Ván P. – Wittmann M.: Elektrodinamika (a tanszéki honlapon)
Farkas H. - Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó 60947)
Budó Ágoston: Kísérleti fizika II. (Tankönyvkiadó); Simonyi Károly: Villamosságtan (Akadémiai Kiadó 1983)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
60
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Noszticzius Zoltán
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: