BMETE15AF46

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Relativitáselmélet
A tárgy angol címe: 
Theory of Relativity
A tárgy rövid címe: 
Relativitáselmélet
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF23
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Mechanika1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF25
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Eldin1
Kizáró tantárgyak: 
BMETE15AF38
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lévay Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Differenciál és integrálszámítás, lineáris algebra alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc szak és a Fizika MSc képzés Kutatófizikus specializációjának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Minkowski téridő, négyesvektorok. Lorentz és Poincaré csoport. Idődilatáció, hosszkontrakció, egyidejűség relativitása. Sebesség összeadási formula, rapiditás. Kauzalitás, Zeeman tétel. Sajátidő, négyessebesség, négyesgyorsulás. Hiperbolikus mozgás. Relativisztikus dinamika. Ekvivalencia elv.Súlyos és tehetetlen tömeg egyenlősége. Kovariancia elve. Geodetikus hipotézis, lokális inerciarendszerek. Riemann és pszeudoriemann geometria, Christoffel szimbólumok, geodetikusok. Kovariáns deriválás, parallel transzport. Newtoni limesz, a metrikus tenzor és a gravitációs potenciál kapcsolata. A geodetikus egyenlet levezetése variációs elvből. A Riemann tenzor és tulajdonságai. Riemann tenzor és parallel transzport zárt görbe mentén. A geodetikus deviációs egyenlet. Ricci tenzor, skalárgörbület, Bianchi identitás, Einstein tenzor. Energia impulzus tenzor, kontinuitási egyenlet,megmaradási törvények. Einstein egyenletek, Einstein-Hilbert hatás. Kozmológikus tag. Schwarzschild megoldás.A Merkúr perihélium vándorlása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
     
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint a egyeztetés alapján.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A kurzushoz segédanyagot biztosítunk elektronikus formában.
     
     
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
34
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
28
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lévay Péter
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: