BMETE15MF32

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Magnetohidrodinamika alacsony dimenziós rendszerekben
A tárgy angol címe: 
Magnetohidrodynamics in low dimensional systems
A tárgy rövid címe: 
MHDAlDim
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tanszékvezető
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.12.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
vektorszámítás, differenciálegyenletek, elektrodinamika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A fizikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat az elektromosan vezető folyadékok, plazmák makroszkopikus viselkedését leíró elmélettel. Az elmélet felépítése után az 1 és 2 dimenziós rendszerek tanulmányozása bemutatja majd az elmélet hatékonyságát és az ezekben a r endszerekben lezajló
rendkívül komplex folyamatokat.

Részletes tematika:

Alapok: Az ideális MHD egyenletek rendszere, az elmélet érvényességi határai; Az egyenletek konzervatív ala kja, megmaradási mennyiségek az ideális MHD-ban; Az MHD erőoperátor és tulajdonságai, spektrál analízis; Az energia egyenlet; Peremfeltételek az MHD-ban

1-D konfigurációk: Hosszú, egyenes plazmafonal
Hullámok terjedése: drift hullámok, Alfvén-módusok; Theta-pinch, Z-pinch, csavar-pinch; Egyensúly és stabilitás; Suydam-kritérium; Kruskal- Safranov-kritérium

2-D konfigurációk: Axiálszimmetrikus toroidális rendszerek
Fluxus-koordináták; Hullámok terjedése: TAE-módusok; Grad-Safranov egyenlet; Egyensúly és stabilitás; Mercier-kritérium

Követelmények szorgalmi időszakban: 
előadások látogatása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
előzetes egyeztetés után
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J. Freidberg:Ideal Magnetohydrodynamics
D. Biskamp: Nonlinear magnetohidrodynamics
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Veres Gábor
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kfki Rmki
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: