BMETE15MF35

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantumösszefonódás
A tárgy angol címe: 
Quantum Entanglement
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lévay Péter Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Tudományos Főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.10.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.12.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantummechanika, Lineáris Algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus (BSc, MSc, PhD), Matematikus (BSc, MSc, PhD), szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kvantumösszefonódás bemutatása véges dimenziós Hilbert tereken, ahol geometriai megközelítéssel az elvont fogalmak szemléle tessé tehetőek. Tematika: a felhasznált információelméleti, konvex-geometriai fogalmak bevezetése, diszkrét valószínűségeloszlások jellemzése
(entrópiák) és rajtuk végzett műveletek (sztochasztikus leképezések), állapotok tere (projektív Hilbert tér és sűrűségmátrixok konvex tere), kvantumállapotok jellemzése (entrópiák) és rajtuk végzett műveletek (teljesen pozitív leképezések), kvantummérés (Schrödinger macskája), összetett rendszerek és összefonódás, műveletek (kvantum-teleportálás), összefont állapotok osztályozásai (általános megfontolások, LOCC,
SLOCC, 2 és 3 qubit eredmények), összefonódási kritériumok (witness-operátorok, CHSH-Bell-egyenlőtlenségek) és mértékek (általános
megfontolások és 2 és 3 qubit eredmények).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
A hallgatókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
I. Bengtsson, K Zyczkowski, Geometry of Quantum States, Cambridge University Press, Cambridge, 2006
M. Nielsen, I Chuang, Quantum Information and Quantum Computation, Cambridge University Press, Cambridge, 2000
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lévay Péter Pál
Beosztás: 
Tudományos Főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Szalay Szilárd
Beosztás: 
PhD doktorjelölt
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: