BMETE15MF60

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantumszámítógép-architektúrák
A tárgy angol címe: 
Quantum Computing Architectures
A tárgy rövid címe: 
KvantumSzgArchitektúrák
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pályi András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.04.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.04.11.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantummechanika, szilárdtestfizika alapjai.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Kvantumbitek alapjai: dinamika, mérés, műveletek, áramkörök, algoritmusok.
2. Kvantumrendszerek vezérlése: modell-Hamilton-operátoroktól a logikai műveletekig.
3. Elektronspin-alapú kvantumbitek.
4. Elektronspin koherens vezérlése és kiolvasása.
5. Elektronspin információvesztési mechanizmusai.
6. Bevezetés a szupravezetésbe.
7. Josephson-effektus.
8. Szupravezető kvantumbitek vezérlése és kiolvasása.
9. Szupravezető kvantumbitek információvesztési mechanizmusai.
10. Áramkörök kvantumelektrodinamikája.
11. Összefonódás szupravezető kvantumbitekben.
12. Többkvantumbites eszközök.
13. Aktuális kutatási irányok áttekintése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint, előzetes egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Nazarov, Blanter: Quantum Transport, Cambridge University Press, 2009
Zwanenburg et al., Rev. Mod. Phys. 85, 961 (2013)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
28
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Makk Péter
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Pályi András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László