BMETE47D130

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Arcfeldolgozás
A tárgy angol címe: 
Face Processing
A tárgy rövid címe: 
Arcfeldolgozás
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Németh Kornél
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.08.26
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2021.03.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kognitív idegtudomány, Kognitív pszichológia, Neuropszichológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja, hogy betekintést adjon az arcfelismeréssel kapcsolatos modern kutatásokba, azok által alkalmazott módszertan részletes megvitatásával. A normál észlelési folyamatok megismerése mellett cél a működés hibáival – arcvakság, Capgras, Fregoli sy, stb. – kapcsolatos ismeretek áttekintése, valamint a felnőtt kötődési stílusok és az arcfeldolgozás közti összefüggések megismerése. A szakirodalom válogatásánál külön figyelmet fordítunk a kurrens technikákat alkalmazó beszámolókra. Az alap háttérirodalom áttekintését követően a szemmozgáselemzést és elektrofiziológiai módszertant használó vizsgálatokat részesítjük előnyben. A cél, hogy a hallgatók integrált alaptudást kapjanak a felsorolt módszertant alkalmazó vizsgálatok eredményeiről és ezeket kritikai módon vissza tudják kapcsolni az alap kognitív pszichológiai, valamint fejlődéslélektani, kötődéselméleti háttérirodalomra.
    
    
The aim of the course is to give an insight into modern research on facial recognition by discussing in detail the methodology used by them. In addition to learning about normal perceptual processes, the goal is to review the literature about functional deficits – e.g. face blindness, Capgras, Fregoli sy, etc. – and to learn about the relationships between adult attachment styles and facial processing. When selecting the literature, we pay attention to reports using current techniques. Following a review of the basic literature, studies using eye movement analysis and electrophysiological methodology are preferred. The aim is to provide students with an integrated basic knowledge of the results of research using the listed methodology and to be able to critically link them back to the basic cognitive psychological as well as developmental psychology and attachment theory background literature.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tantárgy tematikájában szereplő cikkek feldolgozása, egyik témához kapcsolódóan kutatási terv, vagy szakirodalmi összefoglaló elkészítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e­mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Yonelinas, A. P. (2002). The Nature of Recollection and Familiarity. doi:10.1006/jmla.2002.2864
Mikulincer & Shaver (2007). Attachment in adulthood : structure, dynamics, and change. NY: Guilford Press
Schurgin et al. (2014). Eye movements during emotion recognition in faces. doi:10.1167/14.13.14
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
48
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Németh Kornél
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna