BMETE809402

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Információfizika
A tárgy angol címe: 
Information Physics
A tárgy rövid címe: 
Információfizika
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE152015
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kvantummechanika
Kizáró tantárgyak: 
Kvantum számítógépek
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Makai Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egy. tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.11.10.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.12.08.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy felsőbb éves mérnök-fizikus hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1, Az információ definíciója (Shannon, Neumann). Információ és entrópia. Jelátalakítás. Hibajavítás.
2, Számítógépek és algoritmusok. Turing-gép. Algoritmikusan megoldható problémák. A számítógép alkotóelemei: tárolás, kiolvasás, logikai műveletek, az eredmény tárolása.
3, Komplexitás fogalma, hardver eszközök (hagyományos). Mechanikus, elektronikus megoldások.
4, A kvantumszámítógép alapjai, Landauer-elv, reverzibilitás. A kvantuminformáció természete, hatékonyság, komplexitás, párhuzamosítás. Hibák, hibajavítás.
5, Kvantumhardver: ioncsapda, üregrezonátor, NMR
6, Állapotok és sokaságok. A kvantummechanika axiómái, a kvantumbit. Sűrűségmátrix. Kvatumállapotok fejlődése.
7, Mérés és fejlődés. Általános mérés. Szuperoperátorok, depolarizáció, fázis-elnyomás, amplitúdó-elnyomás.
8, Véletlen folyamatok alapjai. Maszter egyenlet. Markov folyamatok.
9, Kvantumos összefonódás (entanglement). Az EPR kísérlet informatikai jelentősége. Bell-egyenlőtlenség. Teleportáció.
10, Entrópia és adat kompresszálás. Üzenetek korrelációja. Zajos csatorna. Kvantum kompresszálás, kódolás. Összefonódás mérté ke.
11, Kvantumszámítások, kapuk, kapcsolás komplexitása. Reverzibilitás, kvantumáramkörök.
12, Kvantumelmélet a gyakorlatban: STM (helye KFKI).

Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
vizsgaidőszakban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A. Peres, ``Separability criterion for density matrices,'' quant-ph/9604005.
Demetrovics János, Jordan Denev, Radiszlav Pavlov: A számítástudomány matematikai alapjai , Tankönyvkiadó, Budapest
C. H. Bennett, C. A. Fuchs, and J. A. Smolin, Entanglement-enhanced classical communication on a noisy quantum channel,
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Makai Mihály
Beosztás: 
egy. tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: