BMETE91AX31

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Lineáris Algebra
A tárgy angol címe: 
Linear Algebra
3
1
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Wettl Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.04.15
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.07.08.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolában oktatott matematika törzsanyag
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy, főleg informatikus, villamosmérnök és gépészmérnök hallgatóknak (a brazil hallgatóknak tervezve)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Vektorok a 2- és 3-dimenziós térben, R^n, lineáris kombináció, lineáris függetlenség. Vektorterek. Lineáris egyenletrendszerek megoldása kiküszöböléssel.
Mátrixok, oszloptér, nulltér, rang, bázis és dimenzió, a 4 alapvető altér. Mátrixműveletek, mátrixok inverze, LU-felbontás.
Lineáris leképezések és mátrixuk, báziscsere.
Determináns mint multilineáris függvény, mint szorzatok összege, determináns kifejtése. Skaláris szorzat, ortogonalizáció, QR-felbontás, legkisebb négyzetek, görbeillesztés. Sajátérték, diagonalizáció, ortogonális diagonalizáció, spektrálfelbontás.
Komplex és valós mátrixok, szimmetrikus mátrixok, mátrixok definitsége, kvadratikus alakok. Szinguláris érték szerinti felbontás és egyéb mátrixfelbontások. Jordan normálalak.
Matematikai alkalmazások (derivált mint lineáris leképezés, lineáris differenciálegyenletek,...)
Mérnöki alkalmazások (gráfok és hálózatok, Markov-mátrixok, gyors Fourier-transzformáció, adatbányászat...)

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok, zárthelyi dolgozatok megírása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSz-nek megfelelően, az oktatóval egyeztetve
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint, dolgozatok és vizsgák előtt.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Későbbi kihirdetés alapján.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Wettl Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: