BMETE927203

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Haladó mátrixanalízis mérnököknek
A tárgy angol címe: 
Advanced matrix-analysis for engineers
A tárgy rövid címe: 
HaladMatAnalMérn
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egy. tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.02.27.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.04.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
vektortér, mátrix, determináns, alapfokú differenciálegyenletek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
PhD képzés tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Lineáris operátorok véges dimenziós vektortéren. Euklideszi tér. Mátrix, Jordan-féle normálalak, mátrix függvények (kalkulus) és alkalmazásaik
(közönséges differenciálegyenletek, merev test mozgása stb.). Duális tér. Determináns és külső forrás, vektoriális szorzat és külső szorzat. Érintőtér, differenciálformák. Hilbert terek. Korlátos operátorok, spektráltétel. Normális és pozitív operátorok. Nem korlátos operátorok. Alkalmazások: közönséges és parciális differenciáloperátorok, Sturm-Liouville probléma, spin operátor, Hamilton operátor, Fourier sorok, approximáció és interpoláció, Lozinsky-Harshiladze és Korovkin tételei.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kiselőadás (vagy vizsgaidőszakban szóbeli vizsga)
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga (azoknak, akik nem tartottak kiselőadást a szorgalmi időszakban)
Pótlási lehetőségek: 
vizsgaidőszakban: TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
hallgatók igénye szerint, egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
R. A. Frazer, W.J.Duncan, A.R.Collar: Elementary matrices, Cambridge, 1952
L. Simon, E.A.Baderko: Másodrendű lineáris parciális differenciálegyenletek, Tankönyvkiadó, Bp., 1983
R.E.Edwards: Fourier series, Springer, 1982 stb.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
31
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
31
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
G. Horváth Ákosné dr.
Beosztás: 
tud. főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Mat. Int., Analízis Tsz.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: