BMETE92MC14

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a Matlab programozásba
A tárgy angol címe: 
Introduction to Matlab Programming
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92MC11
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika MC
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92MC12
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika MC
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92MC13
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Statisztika MC
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Horváth Róbert
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.04.20.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.07.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányok MA szak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Programozási és Matlab alapismeretek, grafika (4 hét). Biológiai jelek jellegzetességei.
EEG, EKG és egyéb biológiai jelek feldolgozása:
szűrés, alakformálás, eseménydektektálás, tömörítés, tárolás (3 hét). Görbeillesztés (1 hét).
Modellezés (3 hét). Képfeldolgozás (3 hét).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tanórák legalább 70%-án való jelenlét. Házi feladatok beadása. Két zárthelyi dolgozat sikeres megírása.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktató fogadó óráján vagy egyénileg egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Stoyan Gisbert (szerk.): MATLAB, Typotex, Budapest, 2008, http://www.typotex.hu/konyv/MATLAB2008
Rangaraj M. Rangayyan: Biomedical Signal Analysis: A Case-Study Approach, IEEE Press, 2002.
http://www.amazon.com/Digital-Signal-Processing-Using-MATLAB/dp/1111427372
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
3
Házi feladat elkészítése: 
16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
17
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Horváth Róbert
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
Név: 
Csikja Rudolf
Beosztás: 
doktorandusz
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: