BMETE94AX00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Differenciálgeometria és numerikus módszerei
A tárgy angol címe: 
Differencial Geometry and its Numeric Methods
A tárgy rövid címe: 
DiffgeomNumMódsz
2
1
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX10
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA3GE
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Nagyné dr. Szilvási Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.20.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Többváltozós analízis, térgeometria
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépész Kar, Gépészmérnök szak, Gépfejlesztő szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. hét: Térgörbék analitikus leírása. Nevezetes pályagörbék.
2. hét: Ivhossz, természetes paraméterezés. Kisérő triéder, Frenet-képletek.
3. hét: Darboux-vektor, görbület, torzió és kinematikai szerepük. Magasabb rendű görbületek.
4 – 5. hét: Harmadfokú spline-görbék és alkalmazásuk térgörbék interpolálására.
6. hét: Felületek analitikus leírása. A Gauss-féle vektoregyenlet.
7. hét: Nevezetes felületek. Felületi görbék, érintősík.
8. hét: Metrika bevezetése, az első alapforma.
9. hét: Felületeken definiált görbületek, felületi pontok osztályozása.
10. – 11. hét: Felületek foltonkénti leírása, nevezetes harmadfokú spline-felületek.
12. hét: Geodetikus görbék.
13. hét: Felületek diszkrét leírása, diszkrét geodetikusok poliéderfelületeken.
14. hét: Kitekintés egyéb alkalmazásokra, összefoglalás

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 legalább elégséges zh eredményének 3 súllyal és 2 legalább elégséges hf osztályzatának 1 súllyal vett átlaga
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Pótlási lehetőségek: 
A hf-ok a szorgalmi időszak végéig pótolhatók. Egyetlen pót zh a szorgalmi időszak utolsó hetében.
Konzultációs lehetőségek: 
Szorgalmi időszakban hetente egy-egy alkalommal
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Strommer Gyula: Geometria (44518) (a differenciálgeometriához)
Kurusa-Szemők: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai, Polygon Szeged (a spline-elmélethez)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Nagyné dr. Szilvási Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Molnár Emil
A tantárgy adatlapja PDF-ben: