Kérdések beküldése a dékáni pályázatokhoz

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Ezen az oldalon lehet kérdéseket feltenni a pályázóknak. Nevet nem szükséges megadni, üresen is maradhat az a mező. A beküldött megjegyzések moderálás után jelennek csak meg az oldalon.

Kérdés: 
A 2017-es év gazdasági beszámolója szerint a Preengineering és General Course képzésekért 16 mFt folyt be Karra. A tavaszi és az őszi szemeszterek során kb. 100 diákkal foglalkoztunk. Az egyetemre befolyt tandíj hozzávetőleg 100mFt. (3300 Eur/fő/szemeszter) Ebből az összegből az egyetemi rezsi levonása után marad kb. 80mFt, amelyből a karra a fent említett 16 mFt jutott, úgy, hogy lényegében csak a kar oktatói foglalkoztak a hallgatókkal. A tapasztalatok szerint a hallgatók egy jelentős része nem jut túl a felvételin másik részük nem a BME-n folytatja a tanulmányait. így a többi kar csak a hallgatók töredékével találkozik a felsőbb evfolyamokon.. A kar vezetőjeként mit kíván tenni azért, hogy a Preengineering és General Course képzésekért befolyó összeg jelentősebb részét kapja az a kar, amelyik oktatja a tandíjat befizető hallgatókat?
Kérdés: 
A Fizikai Intézetben az utóbbi években, hála a sikeres pályázatoknak, nagy értékű kísérleti berendezések beszerzésére nyílt lehetőség. Ezen berendezések rezsi költsége, illetve fenntartása többnyire nem oldható meg pályázati pénzekből. A Kar vezetőjeként milyen megoldást lát arra, hogy ezen fontos berendezések fenntartása ne terhelje a Kar azon részének költségvetését, melyek nem érintettek az ilyen irányú kutatásokban?
Kérdés: 
Dr. Varga Imrétől: A Pályázatában többször említi, hogy a Kar finanszírozásában jelentős szerepet szán az un. ernyőprojekteknek. Tud esetleg néhány példát említeni olyan intézményekről, ahol ilyen projektek valóban működnek? Mennyiben adaptálhatók ezek a példák a TTK esetében?